Pogrzeb katolicki

Pogrzeb chrześcijański nie udziela zmarłemu ani sakramentu, ani sakramentaliów, ale jest obrzędem liturgicznym Kocioła. Pogrzeb chrześcijański wyraża wiarę w życie wieczne i zmartwychwstanie. Kościół w znakach pogrzebu chce ukazać swoją jedność z człowiekiem w drodze z ziemi do nieba. „Modlitwa za zmarłych to rzecz święta i zbawienna.” (por. 2Mch 12,43-45) Liturgia pogrzebu ma ścisły związek z przeżyciami wiernych. Wyprasza pomoc duchową zmarłemu, okazuje szacunek jego ciału, a żywym niesie pocieszenie.

Katechizm Kościoła Katolickiego uczy nas, że: „w śmierci, będącej rozdzieleniem duszy i ciała, ciało człowieka ulega zniszczeniu, podczas gdy jego dusza idzie na spotkanie z Bogiem”. Oznacza to, że śmierć nie jest absolutnym końcem ludzkiego życia. Może być traktowana najwyżej jako kres jednego z jego etapów, na podobieństwo narodzin człowieka, będących zakończeniem życia płodowego, a zarazem – początkiem istnienia poza łonem matki. Raz zaistniałe życie człowieka nigdy nie zostanie unicestwione, chociaż podlega różnym przemianom.

Najlepszym darem dla Zmarłego jest pełne uczestnictwo we Mszy Świętej (z przyjęciem Komunii Świętej) dlatego gorąco zachęcamy do modlitwy w intencji zmarłego i pełnego uczestnictwa we Mszy Świętej pogrzebowej. Przed Mszą św. pogrzebową może zdarzyć się, iż nie będzie możliwości skorzystania z Sakramentu Pokuty, dlatego też prosimy by rodzina osoby zmarłej w razie potrzeby skorzystania ze Spowiedzi uczyniła to wcześniej.

Pamiętajmy, że również po pogrzebie o zmarłym należy pamiętać, otaczając go modlitewną pamięcią. Możemy to czynić przez zamówienie i uczestnictwo we Mszy Świętej w 30 dzień po śmierci; w rocznicę śmierci; jak również we Mszach Świętych gregoriańskich, czy w wypominkach listopadowych.

Wymagane dokumenty:

  1. akt zgonu z Urzędu Stanu Cywilnego;
  2. karta zgonu – do celów pochowania zwłok;
  3. zaświadczenie o przyjęciu Sakramentów przed śmiercią (Sakramentu Chorych, Spowiedzi, Komunii św.); jeśli zgon nastąpił poza parafią np.: w szpitalu (wystawia je kapelan szpitala).
  4. pozwolenie na urządzenie pogrzebu w parafii, jeśli zmarły mieszkał poza naszą parafią.

Na terenie parafii znajdują się trzy cmentarze, które są utrzymywane przez poszczególne wspólnoty mieszkańców, którymi opiekują się sołtysi.

  • Cmentarz parafialny w Kruszynie,
  • Cmentarz filialny w Prędocinie,
  • Cmentarz filialny w Zwanowicach.

Komu nie można udzielić pogrzebu katolickiego:

Według Kodeksu prawa Kanonicznego, kan. 1184:  

Jeśli przed śmiercią nie dali żadnych oznak pokuty, pogrzebu kościelnego powinni być pozbawieni:

  1. notoryczni apostaci, heretycy i schizmatycy;
  2. osoby, które wybrały spalenie swojego ciała z motywów przeciwnych wierze chrześcijańskiej;
  3. inni jawni grzesznicy, którym nie można przyznać pogrzebu bez publicznego zgorszenia wiernych.

Instrukcja dotycząca pochówku i kremacji ciał Kongregacji Nauki Wiary z 2016 roku: https://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/documents/rc_con_cfaith_doc_20160815_ad-resurgendum-cum-christo_pl.html