Rada Parafialna

Decyzją ks. Abp. Józefa Kupnego, Metropolity Wrocławskiego, z dniem 14 listopada 2022 roku, została powołana Rada Parafialna przy parafii NMP Różańcowej w Kruszynie, składająca się z 16 osób, reprezentujących poszczególne miejscowości naszej parafii. Rada Parafialna działa w oparciu o Statut Rady Parafialnej.

Celem działania Rady Parafialnej jest służenie radą lub wyrażanie opinii we wszystkich sprawach, w których ks. Proboszcz zwróci się do Rady Parafialnej. Przedstawicie Rady Parafialnej mogą również z własnej inicjatywy przedstawiać Proboszczowi swoje opinie dotyczące życia parafii i działań podejmowanych w zakresie duszpasterstwa. Cele zawarte w Statucie, Rada Parafialna realizuje przez działalność swoich członków w grupach formacyjnych: duszpasterskiej, charytatywnej, modlitewnej, kulturowo-oświatowej, administracyjno-gospodarczej oraz rozwijając społeczną naukę Kościoła.

Rada Parafialna jest wspólnotą ludzi jednej wiary, zespolonych miłością Chrystusową i nadzieją; stąd wypełnienie w/w zadań wymaga od członków Rady Parafialnej stałej troski o rozwój życia duchowego jak i pogłębiania wiedzy religijnej, potrzebnej do właściwego odczytywania “znaków czasu” i posługi duszpasterskiej.

Kadencja Rady Parafialnej trwa przez 3 lata i może zostać przedłużona o kolejne kadencje.

Po złożeniu Przyrzeczeń poszczególne osoby z Pady Parafialnej, rozpoczęły swoja posługę.

“Życzę, by zatwierdzona Rada Parafialna, działająca pod przewodnictwem Księdza Proboszcza, troszczyła się nie tylko o materialne zabezpieczenie obiektów parafialnych, ale głównie o wzrost życia religijnego w rodzinach, wśród młodzieży, a szczególnie u osób obojętnych religijnie i tych, które od Boga odeszły”

Ks. Arcybiskup Józef Kupny, Metropolita Wrocławski