Historia parafii…

Rzymskokatolicka Parafia Najświętszej Maryi Panny Różańcowej w Kruszynie należy do dekanatu Brzeg południe w archidiecezji wrocławskiej. Została powołana do istnienia Dekretem Erekcyjnym z dnia 12 maja 1971 roku decyzją Arcybiskupa Bolesława Kominka. Fragment Dekretu” Na chwałę Boga Wszechmogącego oraz pożytek Kościoła św. i duchowego dobra wiernych zarządzamy i podajemy do wiadomości co następuje: (…) erygujemy niniejszym rzymsko – katolicką parafię pod wezwaniem Matki Boskiej Różańcowej w Kruszynie, (…) powstaje z podziału parafii Łosiów, z której wyłącza się miejscowości: Prędocin, Kopanie oraz Zwanowice i przyłącza się je do nowej parafii w Kruszynie”. Warto wiedzieć, że powołanie do istnienia nowej parafii, w tamtych czasach, musiało się dokonać za zgodą władz państwowych (Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej, Wydział ds. Wyznań).

Erygowana została już w 1965 roku, posiadając własne księgi metrykalne. Wcześniej mieszkańcy byli objęci opieką duszpasterską parafii św. Jana Chrzciciela w Łosiowie. Parafię według Urzędu Stanu Cywilnego (stan na 31.12.2022 roku) zamieszkuje 963 mieszkańców, która zasięgiem duszpasterskim obejmuje miejscowości: Kopanie, Kruszyna, Prędocin i Zwanowice.

Więcej informacji o poszczególnych miejscowościach znajdziesz w zakładkach “Historia parafii”

Lista duszpasterzy, którzy pełnili posługę Proboszcza w minionych latach:

 1. Ks. Kazimierz Młynarski: od 1965 do 1971
 2. ks. Stanisław Mackiewicz: od 1971 do 1979
 3. ks. Janusz Drelichowski: od 1979 do 1982
 4. ks. Tadeusz Janicki: od 1982 do 1986
 5. ks. Krzysztof Stobrawa: od 1986 do 1987
 6. Ks. Henryk Śmigielski: od 1987 do 1994
 7. ks. Kazimierz Dąbrowski: od 1994 do 1995
 8. ks. Andrzej Lignar: od 1995 do 2001
 9. ks. Krzysztof Hajdun: od 2001 do 2009
 10. ks. Marek Dziedzic: od 2009 do 2021
 11. ks. Tomasz Gospodaryk od 28.03.2021 (administrator parafii); od 01.07.2022 – proboszcz

Wiele wydarzeń przeżywaliśmy podczas tych ponad 50 lat… Wiele z nich pozostało w pamięci najstarszych mieszkańców parafii, niektóre są zapisane w Kronice parafialnej. Do najważniejszych możemy zaliczyć: Misje święte w 1998 i 2011 roku; nawiedzenie kopii Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej w 1993 roku; konsekracja kościoła w Prędocinie, 16.10.1994 roku; reaktywowanie Wspólnot Żywego Różańca, 15.10.1995; rekolekcje Intronizacyjne Najświętszego Serca Pana Jezusa w 26-29.11.1995 roku, czy poświecenie odnowionej świątyni w Zwanowicach, 4 maja 1997 roku…

Ważnymi wydarzeniami, nie tylko w sferze duchowej, ale także związane z funkcjonowaniem parafii były: remonty w naszych kościołach, nowe ławki, chór, budowa wieży, malowanie kościołów, wymiana dachów w Kruszynie i w Zwanowicach, budowa nowej plebanii, montaż tryptyku – nastawy ołtarza głównego w Zwanowicach, zainstalowanego dzięki środkom pozyskanym z Gminy Skarbimierz, przy współudziale władz sołeckich, paneli fotowoltaicznych, mat grzewczych, promienników ciepła i wiele innych ważnych i koniecznych inwestycji, które dokonywały się przy zaangażowaniu i wsparciu mieszkańców Parafii.

Dziś nasze pokolenie staje przed nowymi wezwaniami, które przynoszą nam dzisiejsze czasy. Za nami doświadczenie pandemii, trwająca na Ukrainie wojna, fale uchodźców wojennych; ataki na Kościół, niepokój o rodziny i bliskich, o wychowanie w wierze młodego pokolenia. W tym wszystkim, chcemy ZAUFAĆ Bogu, że On jest z nami, że daje nam Siebie jako Pokarm, że daje nam swoją Matkę, że zaprasza nas do swojego Kościoła, który jest WSPÓLNOTĄ, dlatego nigdy nie będziesz sam, zaryzykuj Bracie, Siostro i odkryj na nowo swoje miejsce w Jego Kościele, zaangażuj się i pozwól, by ON napełnij Twoje serce swoją Miłością.