Polityka Prywatności

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH:

Z dniem 25 maja 2018 r. rozpoczyna obowiązywanie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz Dekret ogólny w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydany przez Konferencję Episkopatu Polski, w dniu 13 marca 2018 r., podczas 378. Zebrania Plenarnego w Warszawie, na podstawie kan. 455 Kodeksu Prawa Kanonicznego, w związku z art. 18 Statutu KEP, po uzyskaniu specjalnego zezwolenia Stolicy Apostolskiej z dnia 3 czerwca 2017 r.

Informujemy, że dane osobowe Parafian przetwarzane są dla potrzeb realizacji celów Rzymskokatolickiej Parafii, na podstawie Prawa Kanonicznego przez administratora danych osobowych, którym jest Rzymskokatolicka Parafia pw. NMP Różańcowej w Kruszynie, należąca do archidiecezji wrocławskiej, z siedzibą 49-300 Brzeg; Kruszyna 57, reprezentowaną przez ks. Tomasza Gospodaryka. Kontakt email: kruszyna@archiecezja.wroc.pl

Kościelnym Inspektorem Ochrony Danych w archidiecezji jest ks. Piotr Żuber; email: odo@archidiecezja.wroc.pl

Mają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych, prawa ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub usunięcia (z ograniczeniem w zakresie danych dotyczących udzielonych sakramentów bądź w inny sposób odnoszących się do kanonicznego statusu osoby). Szczegółowych informacji na temat przetwarzania danych osobowych, podstawy ich przetwarzania, ewentualnego odbiorcy (krajowego lub zagranicznego), dokładnego okresu przechowywania danych i innych udziela administrator. Informujemy również, iż wzięcie udziału w wydarzeniach parafialnych takich jak msze św., nabożeństwa, procesje, spotkania lub festyny parafialne, koncerty, konkursy, udział w spotkaniach grup i wspólnot parafialnych, itp. oznacza jednoznaczne i dobrowolne wyrażenie zgody, w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia RODO na utrwalanie i wykorzystanie wizerunku danej osoby jako uczestnika wymienionych na wstępie wydarzeń, w szczególności w postaci publikacji zdjęć danej osoby w materiałach informacyjnych i promocyjnych, oraz na własnych stronach internetowych prowadzonych przez Parafię w Kruszynie.