Żywy Różaniec

“WSZYSTKIE DOBRA, PRZYSZŁY DO MNIE PRZEZ RÓŻANIEC” bł. Paulina Jaricot

Żywy Różaniec składa się z ŻYWYCH RÓŻ. Każda Róża posiada dwadzieścia osób, z których każda odmawia codziennie jeden dziesiątek różańca czyli jedną tajemnicę, połączoną z rozważaniem. W ten sposób odmawiany jest w Róży codziennie cały Różaniec – dwadzieścia tajemnic. Jest to jakby wieniec różany składany u stóp Królowej.
Niektórzy może obawiają się włączenia w modlitwę różańcową, gdyż tłumaczą się brakiem organizacji, albo zapomnieniem przez co mogą mieć grzech spowodowany zaniedbaniem tej modlitwy. Tymczasem zaniedbanie nie pociąga za sobą zaciągnięcia grzechu. Po prostu z powodu nieodmówienia dziesiątka przez któregoś z członków Róży cała grupa wyprosi mniej łask.

Wspólnota Żywego Różańca w naszej parafii istniej już wiele lat. Obecnie w parafii jest 5 Róż Różańcowych z poszczególnych miejscowości, liczących łącznie 97 osób, kobiet i mężczyzn oraz 1 Dziecięca Róża, w której jest kilkoro dzieci.

Warto wiedzieć, że w każdą I niedzielę miesiąca całego roku, w kościołach naszej parafii jest ofiarowana Msza św. w intencjach Wspólnot Żywego Różańca, odbywają się okresowe spotkania, pielgrzymki, (do Henrykowa), czuwania.

Dołącz do nas! Bóg czeka na Twoją modlitwę. Matka Boża liczy na Ciebie, Bracie, Siostro!

Spraw, by Kościół był piękniejszy o Twoją obecność i modlitwę!

Skład poszczególnych wspólnot Żywego Różańca:

 1. Róża NMP Różańcowej w Kruszynie – zelatorka p. Irena Drozd
 2. Róża NMP Nieustającej Pomocy w Kruszynie – zelatorka p. Anna Drozd
 3. Róża NMP Częstochowskiej w Prędocinie – zelatorka p. Henryka Malewicka
 4. Róża NMP Królowej Korony Polski w Zwanowicach – zelatorka p. Małgorzata Kowalska
 5. Róża NMP Nieustającej Pomocy w Zwanowicach – zelatorka p. Helena Kuczyńska

Celem Żywego Różańca jest modlitwa w intencjach Ojca Świętego, wypraszanie miłosierdzia Bożego przez wstawiennictwo Maryi; troska o wzrost wiary w duszach ludzkich; krzewienie modlitwy różańcowej; wspieranie misyjnej dzielności Kościoła.

Obowiązki Członków Żywego Różańca:

 1. Codzienne rozważanie jednej wyznaczonej tajemnicy różańca świętego, (opuszczenie tej modlitwy nie sprowadza grzechu ciężkiego).
 2. Udział w miesięcznym spotkaniu formacyjnym połączonym ze zmianą tajemnic.
 3. Uczestnictwo w życiu sakramentalnym Kościoła.
 4. Rozszerzanie czci Najświętszej Maryi Panny przykładem życia i działalnością apostolską, zwłaszcza przez krzewienie modlitwy różańcowej.
 5. Odważne stawanie w obronie wiary.
 6. Udział w pogrzebie członka Żywego Różańca należącego do tej samej Róży.
 7. Kapłani należący do Stowarzyszenia ofiarują raz w roku Ofiarę Mszy świętej w intencji Żywego Różańca.
 8. Osoby zakonne ofiarują w tej samej intencji jedną Komunię świętą w roku.

Przywileje Członków Żywego Różańca:

Członek Żywego Różańca odmawiając 1 dziesiątkę dziennie dostępuje takich łask jakby odmówił cały różaniec. Dzieje się tak, gdyż jest on we wspólnocie modlitewnej i kolejne osoby z róży dopełniają modlitwę różańcową rozważając pozostałe tajemnice.

Każdy z członków Żywego Różańca, na podstawie przywileju udzielonego przez Stolicę Apostolską (Dekret Penitencjarii Apostolskiej z dnia 25.10.1967), może uzyskać odpust zupełny (darowanie kary czyśćcowej) pod zwykłymi warunkami (stan łaski uświęcającej, przyjęcie w danym dniu Komunii św., odmówienie Wierzę w Boga, Ojcze nasz i Zdrowaś Maryjo w intencjach ojca św.).

Dni uzyskania odpustu zupełnego:

1. Dzień przyjęcia do Stowarzyszenia Żywego Różańca

2. Uroczystość Narodzenia Pańskiego (25 grudnia)

3. Święto Ofiarowania Pańskiego (2 lutego)

4. Uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego (data ruchoma)

5. Uroczystość Zwiastowania Pańskiego (25 marca)

6. Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny (15 sierpnia)

7. Wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Różańcowej (7 października)

8. Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny (8 grudnia)

Każdy z nas, powinien czuć się odpowiedzialny nie tylko za bycie w Kościele, ale również za jego wzrost. Ważna jest troska o zbawienie swoje i innych. Dokonuje się to poprzez miłość Boga i bliźniego, modlitwę, dobre uczynki, a nawet cierpienie.

PAPIESKIE INTENCJE APOSTOLSTWA MODLITWY NA ROK 2024

Styczeń 2024

O docenienie daru różnorodności w Kościele
Módlmy się do Ducha Świętego, aby pomógł nam rozeznać dary różnych charyzmatów we wspólnotach chrześcijańskich i odkryć bogactwo wielu tradycji liturgicznych wewnątrz Kościoła.

Luty 2024

Za chorych terminalnie
Módlmy się, aby chorzy w terminalnej fazie swojego życia oraz ich rodziny otrzymywali zawsze niezbędną opiekę i wsparcie, zarówno pod względem medycznym, jak i ludzkim.

Marzec 2024

Za współczesnych męczenników
Módlmy się, aby osoby, które w różnych częściach świata ryzykują życie dla Ewangelii, zarażały Kościół swoją odwagą i swoim misyjnym zapałem.

Kwiecień 2024

O docenianie roli kobiet
Módlmy się, aby godność kobiet i ich bogactwo były uznawane w każdej kulturze i aby ustała dyskryminacja, jakiej doświadczają one w różnych częściach świata.

Maj 2024

Za formację zakonnic, zakonników i seminarzystów
Módlmy się, aby zakonnice, zakonnicy i seminarzyści dojrzewali na swojej drodze powołania dzięki formacji ludzkiej, duszpasterskiej, duchowej i wspólnotowej, która doprowadzi ich do bycia wiarygodnymi świadkami Ewangelii.

Czerwiec 2024

Za ludzi, którzy uciekają ze swojego kraju
Módlmy się, aby migranci, uciekający przed wojnami lub głodem, zmuszeni do podróży pełnych niebezpieczeństw i przemocy, znajdowali w krajach, które ich przyjmują, gościnę i nowe możliwości życia.

Lipiec 2024

Za duszpasterstwo chorych
Módlmy się, aby sakrament namaszczenia chorych dawał osobom, które go przyjmują, i ich bliskim moc Pana i aby coraz bardziej stawał się dla wszystkich widzialnym znakiem współczucia i nadziei.

Sierpień 2024

Za przywódców politycznych
Módlmy się, aby przywódcy polityczni służyli swojemu narodowi, pracując na rzecz integralnego rozwoju człowieka i dobra wspólnego, troszcząc się o tych, którzy stracili pracę, i dając pierwszeństwo najuboższym.

Wrzesień 2024

Za cierpiącą ziemię
Módlmy się, aby każdy z nas słuchał sercem wołania ziemi oraz ofiar katastrof ekologicznych i zmian klimatycznych i angażował się osobiście w ochronę świata, który zamieszkujemy.

Październik 2024

Za wspólną misję
Módlmy się, aby Kościół nadal wspierał na wszelkie sposoby synodalny styl życia, w znaku współodpowiedzialności, promując uczestnictwo, komunię i wspólną misję kapłanów, zakonników i świeckich.

Listopad 2024

Za osoby, które straciły dziecko
Módlmy się, aby wszyscy rodzice, którzy opłakują śmierć syna lub córki, znaleźli wsparcie we wspólnocie i uzyskali od Ducha Pocieszyciela pokój serca.

Grudzień 2024

Za pielgrzymów nadziei
Módlmy się, aby ten Jubileusz umocnił nas w wierze, pomagając nam rozpoznać zmartwychwstałego Chrystusa w naszym życiu, i przemienił nas w pielgrzymów chrześcijańskiej nadziei.