Ogłoszenia duszpasterskie, 05.05.2024

1. Dziś I niedziela m-ca, po Mszy św, chwila adoracji Najświętszego Sakramentu i zmiana tajemnic różańcowych. 2. Gościmy dziś w naszej Parafii przedstawicieli RYCERZY KOLUMBA, międzynarodowej organizacji zrzeszających katolickich mężczyzn. Rycerze Kolumba zostali założeni przez bł. Michael McGivneya i kontynuują dzieła ewangelicznego miłosierdzia i braterstwa w różnych sektorach życia Parafii i Ojczyzny. Po Mszy św. … [Czytaj więcej]

Ogłoszenia duszpasterskie, 28.04.2024

1. Od 1 maja rozpoczynamy nabożeństwa majowe, ku czci Matki Bożej, które w tygodniu odbywać się będą o g. 17:30, w niedzielę 15 min przed Mszą św; z wyjątkiem kościoła, w którym nabożeństwo będzie popołudniu o g. 16:30. Za tydzień (05.05) nabożeństwo majowe w Kopaniu. Dzieci uczestniczące w nabożeństwie otrzymują okolicznościowe naklejki, z historią poznania … [Czytaj więcej]

Ogłoszenia duszpasterskie, 21.04.2024

1. Dzisiejszą niedzielą zwaną Niedzielą Dobrego Pasterza, rozpoczynamyw Kościele kolejny Tydzień Modlitw o Powołania do Kapłaństwa i Życia Konsekrowanego, który przeżywać będziemy pod hasłem „Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie mój Syn”. Matka Boża może nas nauczyć odpowiedzi na Boże wezwanie, pomóc młodym ruszyć z miejsca, żeby służyć. Zachęcam do gorliwej modlitwy w intencji powołań, można … [Czytaj więcej]

Ogłoszenia duszpasterskie, 14.04.2024

1. Dziś kończymy czas Misji Świętych. Dziękujmy Panu Bogu za ten szczególny czas łaski i błogosławieństwa dla naszej Parafii. Dziękujemy serdecznie o. Salezemu, za trud posługi głoszenia Słowa Bożego, dar modlitwy i świadectwo wiary. Dziękuję także ks. Norbertowi Widok za pomoc duszpasterską. Dziękuję Wam, drodzy Parafianie za obecność i wspólną modlitwę. Dziękuję wszystkim osobom, które … [Czytaj więcej]

Ogłoszenia duszpasterskie, 07.04.2024

1. Rozpoczynamy dziś MISJE ŚWIĘTE w naszej Parafii, które zakończą się w przyszłą niedzielę. Witamy serdecznie o. Salezego SZUPER, franciszkanina z Góry Św. Anny, który będzie Misjom przewodniczył, ze względu na zły stan zdrowia o. Ignacego. Program Misji jest na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej. Niech ten czas dany przez Pana Boga będzie dla … [Czytaj więcej]

Ogłoszenia duszpasterskie, 31.03.2024

1. Słowa PODZIĘKOWANIA składam Wszystkim, którzy zaangażowali się w przygotowanie kościoła na Triduum Paschalne i na Niedzielę Zmartwychwstania, za włożony trud posprzątania i dekoracji kościoła! Dziękuję Wszystkim, którzy uczestniczyli w Liturgii Triduum Paschalnego oraz w adoracji Pana Jezusa. Dziękuję za złożone ofiary na kwiaty do Bożego Grobu, za ofiary złożone w Wielki Piątek na utrzymanie … [Czytaj więcej]

Ogłoszenia duszpasterskie, 24.03.2024

1. Niedziela Palmowa rozpoczyna w Kościele czas Wielkiego Tygodnia, który potrwa do Niedzieli Zmartwychwstania. Zbawcze wydarzenia paschalne uobecniają się w sposób wyjątkowy w liturgii tych dni, ukazując przede wszystkim Jego, ostateczne zwycięstwo nad grzechem i śmiercią, przez swoją Mękę, Śmierć i Zmartwychwstanie. Dziękuję za przygotowanie palm w naszych świątyniach. 2. Dziś ostatnie Nabożeństwo Gorzkich Żali … [Czytaj więcej]

Ogłoszenia duszpasterskie, 17.03.2024

1. Liturgia Słowa Bożego 5 Niedzieli Wielkiego Postu wprowadza nas już w wymiar pasyjny. Od dziś zgodnie z tradycją, zostają zasłonięte krzyże do końca obrzędów wielkopiątkowych. Zasłona jest symbolem żalu i pokuty, ale również tęsknoty za widokiem ukrzyżowanego Pana, aby na nowo na Niego spojrzeć w Wielki Piątek, gdy zostanie odsłonięty na naszych oczach w … [Czytaj więcej]

Ogłoszenia duszpasterskie, 10.03.2024

1. Dziś w Kościele przeżywamy Niedzielę Laetare, (Niedzielę radości). Warto wsłuchać się w liturgię tej Niedzieli, warto przyjąć tę ewangeliczną radość, płynącą ze świadomości, że czas pokuty ma nas prowadzić ku nawróceniu, ma oczyścić nasze serca, odrodzić nas, byśmy mogli stanąć przed Bogiem. 2. Zapraszam do udziału w nabożeństwach Wielkiego Postu: Droga Krzyżowa z udziałem … [Czytaj więcej]