ROK MODLITWY 2024

“W drodze do zbliżającego się Jubileuszu roku 2025, papież Franciszek pragnie, aby rok 2024 był poświęcony modlitwie, zapraszając tym samym cały Kościół do czasu wielkiego wysiłku na rzecz przygotowania do otwarcia Drzwi Świętych. Obchody Roku Świętego, które znajdują swoje pochodzenie w odleglej żydowskiej tradycji jubileuszu (yobel), jako czasu przebaczenia i pojednania, stanowią począwszy od roku 1300, szczególną okazję do refleksji nad wielkim darem Bożego miłosierdzia, które to zawsze na nas czeka. To także czas wewnętrznego nawrócenia niezbędnego, aby móc doświadczyć duchowych darów danym pielgrzymom w Roku Świętym. Dary te odnawiają więź, która jednoczy ochrzczonych jako
braci i siostry w Chrystusie z całą ludzkością umiłowaną przez Boga.

Jubileusz obejmie nie tylko miasto Rzym, ale poprzez głoszenie miłosierdzia Bożego rozciągnie się na cały świat, stając się w ten sposób wielką okazją do ewangelizacji. Jako chrześcijanie jesteśmy zaproszeni do dawania świadectwa, będąc autentycznymi „pielgrzymami nadziei” idącymi do Pana, który to otwiera ramiona swego przebaczenia, ramiona miłosierne wyciągnięte także w stronę naszych braci i sióstr, którzy wciąż czekają, aby usłyszeć orędzie Ewangelii.

W swoich katechezach Papież wielokrotnie wskazywał, że modlitwa jest drogą do zetknięcia się z najgłębszą prawdą o nas samych, gdzie obecne jest światło samego Boga, jak nauczał św. Augustyn.
Papież Franciszek zachęca nas do wytrwałej modlitwy, podkreślając, że nieustanna modlitwa przemienia nie tylko człowieka, ale także otaczającą go wspólnotę, nawet tam gdzie wydaje się, że zło zwycięża.
Niech modlitwa będzie zatem dla każdego chrześcijanina: kompasem, który ukierunkowuje; światłem oświetlającym drogę i siłą, która wspiera w pielgrzymce prowadzącej do przekroczenia Drzwi Świętych.
Dzięki modlitwie możemy przybyć z sercem gotowym na przyjęcie darów łaski i przebaczenia, które przyniesie Jubileusz, jako żywy wyraz naszej relacji z Bogiem. Zanurzmy się zatem w modlitwie, będącej ciągłym dialogiem ze Stwórcą, odkrywając radość ciszy, spokój doświadczonego przebaczenia i siłę wstawiennictwa w komunii świętych”.