Uroczystość Bożego Ciała.

Zbliża się uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, którą będziemy przeżywać 30 maja 2024 roku. Główna uroczystość w tym roku będzie w Kruszynie. O g. 12:30 Msza św. i procesja do 4 ołtarzy, które będą przygotowane przez przedstawicieli naszych miejscowości. Serdecznie proszę rodziny i osoby zamieszkałe pod wskazanymi numerami domów o przygotowanie w wyznaczonych miejscach dekoracji ołtarzowej. W skład przygotowania dekoracji wchodzi: montaż banneru eucharystycznego, ustawieni stołu i kwiatów, brzózek, postumentu pod Najświętszy Sakrament, klęcznika oraz chodnika. Postument, klęcznik i baner proszę o zabranie ze swojego kościoła.

Przygotowanie ołtarza przez mieszkańców jest wyrazem odpowiedzialności i troski o zachowanie , nie tylko tradycji, ale również okazją do wyrażenia wiary, modlitwy i współdziałania na rzecz dobra Parafii. Wszystkim osobom, które zaangażują się w dzieło, lub udzielą wsparcia (np. finansowego) składem serdecznie PODZIEKOWANIE.

Miejsca na poszczególne ołtarze i mieszkańcy z poszczególnych miejscowości, których proszę o pomoc w przygotowaniu:

1 ołtarz, Kruszyna 62A – mieszkańcy Kruszyny, od nr: 57A – 62A; 2 ołtarz, Kruszyna 14 – mieszkańcy Prędocina, nr: 39-45; 3 ołtarz, Kruszyna 70 – mieszkańcy Kopania nr: 1-13; 4 ołtarz, Kruszyna 58 – mieszkańcy Zwanowic nr: 51-57

Proszę także o pomoc podczas przebiegu uroczystości: Liturgiczną Służbę Ołtarza, scholę, Wspólnoty Żywego Różańca, Panów do niesienia baldachimu i nagłośnienia, dzieci do sypania kwiatków i dzwonienia dzwoneczkami, oraz OSP Zwanowice do zabezpieczenia trasy procesji. Niech to będzie błogosławiony czas, pełen uwielbienia i radości, by dziękować i prosić obecnego wśród nas, Zmartwychwstałego Pana o Boże błogosławieństwo dla mieszkańców naszej Parafii, aby dać świadectwo żywej wiary przez modlitwę, śpiew i adorację, Jezusa Chrystusa Eucharystycznego.