Nabożeństwa majowe, czas zacząć :)

Miesiąc maj, w tradycji Kościoła miesiąc poświęcony szczególnie Matce Bożej. Nabożeństwa majowe odprawiane wieczorami w kościołach, przy grotach, kapliczkach i przydrożnych figurach, na stałe wpisały się w krajobraz Polski. Jego centralną częścią jest Litania Loretańska.  Pierwsze nabożeństwa majowe zaczęto odprawiać w Polsce w połowie XIX wieku w Płocku, Toruniu, Nowym Sączu i Krakowie. Geneza tych nabożeństw jest jednak znacznie wcześniejsza niż się powszechnie uważa. Gromadzenie się i śpiewanie pieśni na cześć Matki Bożej było znane już na Wschodzie w V wieku. W Kościele zachodnim w I tysiącleciu maj jako miesiąc Maryi święcono raczej sporadycznie. Dopiero na przełomie XIII i XIV w. powstała myśl, aby ten miesiąc poświęcić Maryi. Pierwszym, który rzucił tę myśl, był król hiszpański Alfons X (+ 1284). Władca ów zapraszał do udziału w nabożeństwach majowych, sam często brał w nich udział i swoim poddanym zalecał gromadzenie się w porze wieczornej na modlitwy wokół figur Matki Bożej. Za największego apostoła nabożeństw majowych uważa się jezuitę, o. Muzzarelli. W roku 1787 wydał on broszurkę, w której propagował nabożeństwo majowe. Papież Pius VII nabożeństwo majowe obdarzył odpustami. Dalsze odpusty do nabożeństwa majowego – na które składa się Litania Loretańska do Najświętszej Maryi Panny, nauka kapłana oraz błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem – przypisał w 1859 roku papież bł. Pius IX. Centralną częścią nabożeństwa majowego jest Litania Loretańska, jeden ze wspaniałych hymnów na cześć Maryi, w którym wysławiane są Jej wielkie cnoty i przywileje, jakimi obdarzył Ją Bóg. Litania Loretańska powstała w XII wieku, prawdopodobnie we Francji, a zatwierdził ją oficjalnie papież Sykstus V. Nazwę “Loretańska” otrzymała od miejscowości Loretto we Włoszech, gdzie była szczególnie propagowana i odmawiana. Wielu świętych i błogosławionych Kościoła swoje życie łączyło ze szczególnym nabożeństwem do Matki Bożej. My również idźmy tą drogą !

Serdecznie zapraszam dzieci, młodzież i dorosłych na wspólne śpiewanie Litanii, w tygodniu o g. 17:30 w naszych kościołach i kaplicy a w niedzielę, 15 minut przed Mszą św. z wyjątkiem tych kościołów, gdzie nabożeństwo będzie w godzinach popołudniowych, tj. o g. 16:30. Dzieci otrzymują okolicznościowe naklejki, które zbierają na plansze i na zakończenie miesiąca otrzymają niespodzianki 😉 W tym roku nasze czytanki majowe oparte będą o rozważania ks. A. Zwolińskiego dotyczących różnych wspomnień maryjnych w roku liturgicznym.

Henryk Sienkiewicz w Potopie napisał “Szydzi z nas i pogardza nami nieprzyjaciel, pytając, co nam z dawniejszych cnót pozostało. a ja odpowiem: wszystkie zginęły, jednak coś jeszcze pozostało, bo pozostała wiara i cześć dla Najświętszej Panny, na którym to fundamencie reszta odbudowana być może!”.