Ogłoszenia duszpasterskie, 14.04.2024

1. Dziś kończymy czas Misji Świętych. Dziękujmy Panu Bogu za ten szczególny czas łaski i błogosławieństwa dla naszej Parafii. Dziękujemy serdecznie o. Salezemu, za trud posługi głoszenia Słowa Bożego, dar modlitwy i świadectwo wiary. Dziękuję także ks. Norbertowi Widok za pomoc duszpasterską. Dziękuję Wam, drodzy Parafianie za obecność i wspólną modlitwę. Dziękuję wszystkim osobom, które zaangażowały się w przygotowanie i pomoc podczas Misji. Słowa podziękowania składam dla Pań: Jadwigi Sochy, Ewie Piwińskiej, Katarzynie Fedorowicz oraz Panom, którzy przygotowali krzyże misyjne w naszej Parafii. Dziękuję Bartoszowi Banasiuk za posługę oraz Liturgicznej Służbie Ołtarza.

2. Dziękuję za złożone dary materialne w ramach Tygodnia Miłosierdzia, na rzecz wsparcia sióstr św. Józefa z Wierzbic, które opiekują się dziećmi niepełnosprawnymi.

3.Dzisiejsząniedzieląrozpoczynamy XVI Tydzień Biblijny w Polsce, pod hasłem „Powołani do Wspólnoty – Komunii z Bogiem i bliźnimi w Kościele”. W ramach Narodowego Czytania Pisma Świętego, rozważamy księgę Dziejów Apostolskich, która wpisuje się w program duszpasterski poświęcony tajemnicy Kościoła jako Wspólnoty Bożej. Zachęcam do czytania Pisma Św. Wierni, którzy przez 30 min będą czytać Biblię, mogą uzyskać pod zwykłymi warunkami odpust zupełny. Po Mszy św. proszę o zabranie ze sobą fragmentu Pisma Św.

4. W sobotę dodatkowa Msza św. w Kruszynie o g. 8:00, oraz w Kopaniu o g. 17:30.

5. W najnowszym wydaniu tygodnika NIEDZIELA przeczytamy: Komu wierzy współczesny człowiek? Wiara matki uratowała syna; znany dziennikarz i producent filmowy opowiada, o tym jak odnalazł Boga dzięki Biblii”. Cena 10 zł.