Misje Święte, 07-14.04.2024 !!!

Dziękujmy Panu Bogu za ten szczególny czas łaski i błogosławieństwa dla naszej Parafii. Dziękujemy serdecznie o. Salezemu, za trud posługi głoszenia Słowa Bożego, dar modlitwy i świadectwo wiary. Dziękuję Wam, drodzy Parafianie za obecność i wspólną modlitwę. Ufam, że przeżyte wydarzenia związane z czasem Misji Świętych umocnią nas, w odważnym wyznawaniu wiary i zaangażowaniu we Wspólnotę Kościoła. Dziękuję wszystkim osobom, które zaangażowały się w przygotowanie i pomoc podczas Misji.