Wizytacja Pasterska w Parafii, 16.03.2024

Dnia 16 marca 2024 roku, będziemy przeżywali w naszej parafii wizytację kanoniczną, którą przeprowadzi ks. biskup Maciej Małyga. Wizytacja kanoniczna odbywa się w każdej parafii raz na 5 lat. W czasie tej wyjątkowej wizyty księdza biskupa, ma miejsce sprawdzenie stanu parafii w aspekcie działań duszpasterskich i ekonomicznych.

Głównym elementem wizytacji jest zawsze Msza święta i głoszenie Słowa Bożego przez Biskupa, spotkanie z parafianami, rozmowa z członkami różnych wspólnot działających na terenie parafii, sprawdzenie ksiąg w biurze parafialnym oraz wizytacja kościoła, plebanii i cmentarza. W tym roku podczas Mszy św. w Kruszynie, grupa naszej młodzieży przyjmie sakrament Bierzmowania. Zapraszam serdecznie do spotkania z Ks. Biskupem i wspólnej modlitwy.

Program przebiegu wizytacji w Parafii:

1. g. 13:30 obiad na plebanii i spotkanie z Zespołem Presynodalnym

2. g. 14:30 spotkanie z dziećmi ze scholi i ministrantami w kościele w Kruszynie.

3. g. 14:45 spotkanie z Radą Parafialną, Wspólnotą Żywego Różańca i mieszkańcami Kruszyny w kościele

4. g. 15:00 koronka do Bożego Miłosierdzia w Kruszynie

5. g. 15:30 spotkanie z Radą Parafialną, Wspólnotą Żywego Różańca i mieszkańcami Prędocina w kościele

6. g. 15:50 modlitwa za zmarłych na cmentarzu w Prędocinie

7. g. 16:15 spotkanie z Radą Parafialną i mieszkańcami Kopania w kaplicy

8. g. 16:45 spotkanie z Radą Parafialną, Wspólnotą Żywego Różańca i mieszkańcami Zwanowic w kościele

9. g. 17:10 spotkanie w Domu Pomocy Społecznej w Zwanowicach

10. g. 18:00 Msza św. za Parafian, z udzieleniem sakramentu Bierzmowania w Kruszynie