Wizytacja kanoniczna w Parafii, 16.03.2024 r.

W naszej Parafii odbyła się wizytacja kanoniczna, którą przeprowadził Ks. Bp Maciej Małyga. Program wizytacji obejmował spotkanie z wiernymi Parafii w poszczególnych miejscowościach, wspólna modlitwa, rozmowa, dzielenie się radościami i troskami. Ks. Biskup udzielił także wiernym błogosławieństwa, dziękując wiernym za obecność oraz za trud podejmowanych działań, zarówno duszpasterskich jak i gospodarczych, związanych z utrzymaniem kościołów i cmentarzy. Obecność Ks. Biskupa, pośród naszej Wspólnoty Parafialnej, przypomina nam o rzeczywistość pierwotnego Kościoła, gdy św. Paweł Apostoł odwiedzał pierwsze wspólnoty chrześcijańskie. Wędrował do nich ze słowem pouczenia, modlitwy i błogosławieństwa, poznając radości i troski ich życia. Dziękujemy Bogu, że możemy razem spotkać się, aby wspólnie celebrować Eucharystię, rozważać Słowo Boże i budować żywy Kościół, aby nasza wiara, stawała się silna i owocna. To wyraz także jedności całego Kościoła, zjednoczonego we wspólnej modlitwie, ale także otwartego na dialog z drugim człowiekiem, szukającego prawdy, dobra i miłości. Zwieńczeniem spotkania, była Eucharystia, w czasie której grupa naszej młodzieży przyjęła sakrament Bierzmowania.