WIELKI POST A.D. 2024

Z pomocą łaski Bożej, rozpoczynamy czas Wielkiego Postu, 40 dni wędrówki ku tajemnicy Paschalnej Chrystusa. Pierwszym krokiem jest Środa Popielcowa, podczas której przyjmujemy w duchu pokuty i wezwania do nawrócenia znak posypania naszych głów popiołem. Czym ten znak będzie dla mnie? Słyszymy w wielokrotnie w Liturgii Słowa Bożego wezwanie, które będzie nam towarzyszyło w tej szczególnej drodze: NAWRACAJCIE SIĘ I WIERZCIE W EWANGELIĘ!
Niech to będzie dla nas SŁOWO, które przynosi nadzieję (modlitwa), ożywia wiarę (post) i rozpala serca do czynnej miłości (jałmużna). Pójdźmy razem, za Panem Jezusem na nasze camino życia, bo Pan jest ” litościwy, miłosierny, nieskory do gniewu i bogaty w łaskę, a lituje się nad niedolą” (Jl 2, 13).

Zapraszam do udziału w nabożeństwach Wielkiego Postu: Droga Krzyżowa z udziałem dzieci w każdy czwartek w Zwanowicach o g. 17:30, dzieci uczestniczące w nabożeństwie otrzymają specjalne materiały; w piątek o g. 9:00 w Prędocinie i w Kruszynie o g. 17:45; w Kopaniu – w sobotę o g. 17:00. Nabożeństwo Gorzkich Żali z kazaniem pasyjnym w niedzielę, w Zwanowicach o g. 16:30. (od 1 do 3 niedzieli Wielkiego Postu) oraz w Kruszynie (od 4 niedzieli Wielkiego Postu do Niedzieli Palmowej).
Tradycyjnie, możemy włączyć się w akcję jałmużna wielkopostna, zbierając do skarbonki ofiary, które są owocem modlitwy i postu, z przeznaczeniem na cele charytatywne prowadzone przez Caritas.

Błogosławionego czasu Wielkiego Postu !!!