Nowenna Pompejańska w int. Misji Świętych!

Słowo o historii nowenny pompejańskiej…
Nowenna pompejańską upowszechniła się na całym świecie właśnie za sprawą bł. Bartolo Longo, który 1879 zachorował na śmiertelną wtedy chorobę – dur brzuszny. Nie było nadziei…  Modlił się o łaskę uzdrowienia przed obrazem Matki Bożej Pompejańskiej. W tym czasie napisał pierwszą błagalną część nowenny. Dziewiątego dnia cudownie wyzdrowiał. Wówczas powstała druga część: nowenna dziękczynna. Był pierwszą osobą uzdrowioną przez nowennę pompejańską i zarazem pierwszym apostołem tej modlitwy! Był założycielem sanktuarium pompejańskiego i wielu dzieł miłosierdzia dla dzieci więźniów i sierot.
W 1884 r. we Włoszech, cierpiąca na uciążliwą i nieuleczalną chorobę Fortunatina Agrelli, gorliwie modliła się o zdrowie. Któregoś dnia, cierpiąc i modląc się, ujrzała Maryję, która zachęciła ją do odmówienia trzech błagalnych nowenn, a po uzdrowieniu – trzech kolejnych nowenn dziękczynnych. Każda z tych sześciu dziewięciodniowych modlitw opierała się wyłącznie na 15 tajemnicach różańca. We wskazanym przez Maryję dniu, dziewczynka rzeczywiście nagle i w cudowny sposób odzyskała zdrowie. Objawiając się po raz kolejny Fortunatinie, Maryja powiedziała: Ktokolwiek pragnie otrzymać łaski, niech odprawi na Moją cześć trzy nowenny, odmawiając piętnaście tajemnic różańca, a potem niech odmówi znowu trzy nowenny dziękczynne”.
Tak powstała nowenna pompejańska. Jest to wyjątkowa, uniwersalna modlitwa, która została podarowana przez Maryję wszystkim ludziom. Opiera się ona na samym tylko różańcu, na jego piętnastu tajemnicach, które kontemplujemy.

Jak odmawiać nowennę ?

  • Nowenna Pompejańska trwa 54 dni.
  • Przez pierwsze 27 dni nowenny pompejańskiej odmawia się 15 tajemnic różańca, dodając modlitwę błagalną.
  • Przez kolejne 27 dni odmawia się 15 tajemnic różańca, dodając modlitwę dziękczynną.
  • Codziennie obowiązkowo trzeba odmówić 3 części Różańca (radosną, bolesną i chwalebną), a więc 15 tajemnic. Dodatkowo jeśli ktoś ma życzenie (nieobowiązkowo) można odmówić czwartą część Różańca (tajemnice światła).
  • Na początku różańca: przed rozpoczęciem każdej części mówimy: „Ten różaniec odmawiam na Twoją cześć Królowo Różańca Świętego”. Następnie podajemy intencję, o którą modlimy się w Nowennie (jedną i konkretną)
  • Na koniec każdej części różańca odmawiamy „Pod Twoją Obronę”
  • Różaniec kończymy modlitwą błagalną lub dziękczynną (w zależności czy jest to część błagalna, czy dziękczynna), dodając trzykrotne wezwanie: „Królowo Różańca Świętego, módl się za nami!”

Modlitwa w części błagalnej

Pomnij o miłosierna Panno Różańcowa z Pompejów, jako nigdy jeszcze nie słyszano, aby ktokolwiek z czcicieli Twoich, z Różańcem Twoim, pomocy Twojej wzywający, miał być przez Ciebie opuszczony. Ach, nie gardź prośbą moją, o Matko Słowa Przedwiecznego, ale przez święty Twój różaniec i przez upodobanie, jakie okazujesz dla Twojej świątyni w Pompejach, wysłuchaj mnie dobrotliwie. Amen.

Modlitwa w części dziękczynnej

Cóż Ci dać mogę, o Królowo pełna miłości? Moje całe życie poświęcam Tobie. Ile mi sił starczy, będę rozszerzać cześć Twoją, o Dziewico Różańca Świętego z Pompejów, bo gdy Twej pomocy wezwałem, nawiedziła mnie łaska Boża. Wszędzie będę opowiadać o miłosierdziu, które mi wyświadczyłaś. O ile zdołam będę rozszerzać nabożeństwo różańca świętego, wszystkim głosić będę, jak dobrotliwie obeszłaś się ze mną, aby i niegodni, tak jak i ja grzesznicy, z zaufaniem do Ciebie się udawali. O, gdyby cały świat wiedział jak jesteś dobra, jaką masz litość nad cierpiącymi, wszystkie stworzenia uciekałyby się do Ciebie. Amen.