Święta Narodzenia Pańskiego 2023!

Niech się weseli święty, bo bliski jest zwycięstwa, niech się raduje grzesznik, bo dane jest mu przebaczenie. Niech powróci do życia poganin, bo do życia jest powołany. W małym Świętym Dziecku Bóg daje nam zbawienie. Niech Gwiazda Betlejemska zwiastuje nam, w sercu na nowo tę dobrą nowinę, niech się rozraduje serce i uwierzy Jezusowi, niech się umocni nadzieją na dziś i cały zbliżający się Nowy Rok! Błogosławionego czasu pełnego miłości, szacunku, radości i zdrowia Wam życzę!

z darem modlitwy

ks. Tomasz Gospodaryk, proboszcz