Sprawozdanie duszpasterskie za rok 2023

Drodzy Parafianie!

Koniec roku kalendarzowego, to czas refleksji, podsumowań, zarówno w życiu osobistym, zawodowym, ale także w życiu religijnym. Rok 2023 odchodzi do historii naszego życia, wiemy, jaki był, co przyniósł, co zmienił w naszym życiu. Przed nami Nowy Rok, pełen pytań, wezwań, ale i nadziei. Ważne jest, abyśmy wchodzili w ten nowy czas, z Bogiem, Jemu zawierzyli siebie i wszystko co kochamy, bo On jest z nami zawsze, jako Emmanuel (czyli Bóg z nami).

Rok 2023, to czas naznaczony wciąż trwającą wojną na Ukrainie, ale niestety również nowym konfliktem w Ziemi Świętej, który uniemożliwia pielgrzymowanie do miejsc świętych dla naszej wiary. To czas zmian, które dzieją się w Europie i w Ojczyźnie. To także czas trwającego Synodu w Kościele Powszechnym oraz rozpoczętego Synodu dla naszej archidiecezji. Za nami kolejny rok duszpasterski, w którym pogłębialiśmy naszą świadomość i wiarę w Chrystusowy Kościół, poznając jego tożsamość. Od adwentu natomiast, rozpoczęliśmy trzecią „ odsłonę programu duszpasterskiego” – „ Uczestniczę we Wspólnocie Kościoła”.

1. Parafia jako Wspólnota – wspólnot:

Dziękuje wszystkim osobom zaangażowanym w poszczególne grupy parafialne:

* istnieje 5 Róż Różańcowych (niepełnych) oraz 1 Róża dziecięca

* 5 grup „Apostolatu Dwunastek” tj. modlitwa w int. powołań kapłańskich, zakonnych i misyjnych

* schola „Kruszynki (16 dzieci), którą się opiekuje p. Bartosz

* Liturgiczna Służba Ołtarza: 14 Ministrantów, 7 Ministrantów seniorów oraz 5 Pań czytających Pismo Św. podczas Mszy św.

* Rada Parafialna (16 osób)

* Parafialny Zespół Caritas (9 osób)

* posługą duszpasterską objęci są także chorzy w naszej parafii oraz osoby przebywające w Domu Pomocy Społecznej w Zwanowicach, w tym celu powstała grupa wolontariatu, który wspiera działania duszpasterskie wobec chorych i starszych wiekiem. Została także wprowadzona, raz w m-cu, Msza św. w int. Chorych.

2. Najważniejsze Inicjatywy duszpasterskie:

* swoją pracę rozpoczął Parafialny Zespół Preesynodalny

* odbyły się rekolekcje parafialne w Wielkim Poście i w Adwencie,

* trwają nabożeństwa I czwartku oraz I piątku miesiąca, oraz adoracja dla młodzieży w I piątki miesiąca’; w każdy piątek jest również adoracja Najświętszego Sakramentu w Kruszynie z modlitwą do Miłosierdzia Bożego,

* odbywają się nabożeństwa związane z rokiem liturgicznym,

* nabożeństwa fatimskie z procesją maryjną (V- X)

* modlitwa różańcowa przed niedzielną Mszą św. w Kruszynie,

* katechezy dla dorosłych o Kościele, związane z rokiem duszpasterskim (2 razy w miesiącu, po Mszy św.)

* udział parafii w wydarzeniach diecezjalnych: w pielgrzymce na Jasną Górę, w spotkaniu wspólnot Żywego Różańca w Henrykowie oraz spotkaniu młodzieży w ramach ŚDM

* organizowane są autokarowe pielgrzymki i wycieczki,

* udział w akcjach charytatywnych, wspieramy płodami rolnymi Seminarium Duchowne we Wrocławiu oraz siostry opiekujące się dziećmi niepełnosprawnymi z Wierzbic oraz w wydarzeniach organizowanych przez Caritas

* dzieci uczestniczą w niedzielnych spotkaniach z „owieczką Madzią” (IV niedziela m-ca, Msza z kazaniem do dzieci w Zwanowicach i w Kruszynie)

* spotkania dla dzieci i rodziców, w ramach przygotowań do I Komunii św.

* spotkania dla młodzieży, w ramach przygotowań do sakramentu Bierzmowania.

* odbyły się wydarzenia „kremówka papieska i znicz”, wspierające posługę scholi i ministrantów

* dzieci ze scholi i LSO uczestniczyli w wakacyjnym wypoczynku w Bieszczadach

* została utworzona strona internetowa parafii

3. Statystyki

* udzielono chrztu – 4 dzieci

* I Komunię przyjęło – 6 dzieci

* sakrament Bierzmowania przyjęło – 15 osób

* Sakrament małżeństwa zawarło – 6 par

* do wieczności odeszło – 11 osób

* sakrament namaszczenia chorych przyjęło ponad 40 osób przy różnych wydarzeniach

4. Większe działania gospodarczo-inwestycyjne w parafii:

* w Kruszynie rozpoczęto prace związane z osuszaniem kościoła, zgodnie z wytycznymi WUOZ, pozyskano dofinansowanie z Rządowego Programu Ochrony Zabytków na naprawę fragmentu muru, przy kościele,

* zamontowano nowy daszek przy kościele w Zwanowicach,

* ukończono ocieplenie zakrystii w Prędocinie, zamontowano także nowe schody oraz odnowiono drzwi w kościele, zainstalowano monitoring,

* na cmentarzu w Prędocinie, został ustawiony i poświęcony nowy krzyż,

* zamontowano ogrzewanie do konfesjonałów w kościołach,

* zakupiono lichtarz do Grobu Pańskiego, odnowiono tabernakulum, monstrancję, kielich i puszkę, zakupiono komplet obrusów do Zwanowic oraz odnowiono kustodię dla Kopania oraz zakupiono futerały na monstrancje,

* zakupiono nowy baldachim do Kruszyny oraz poświęcono sztandary Róż Różańcowych w Kruszynie i Prędocinie,

Wszystkie wymienione działania, mogły być wykonane dzięki Waszemu wsparciu i zaangażowaniu w różnego rodzaju prace, dlatego Wszystkim Wam, składam staropolskie – Bóg zapłać, z darem modlitwy.

Słowa podziękowania składam Wójtowi Gminy Skarbimierz za wsparcie finansowe wielu realizowanych inwestycji.