Boże Narodzenie w Parafii A.D.2023

Słowa podziękowania składam ks. Mariuszowi za obecność, wspólną modlitwę i posługę głoszenia Słowa Bożego! Dziękuje całej Służbie Liturgicznej za pomoc w przygotowaniu Liturgii oraz posługę podczas Mszy św.

Wszystkim raz jeszcze życzę, aby Dziecię Jezus, wam błogosławiło w codziennym życiu!