ADWENT 2023 – czas zacząć…

Drodzy w Chrystusie Siostry i Bracia! Niedzielą, 3 grudnia rozpoczynamy nowy rok liturgiczny, zwany Adwentem. Kościół przypomina nam, że to nie tylko przygotowanie do świąt Bożego Narodzenia, ale również to czas, kiedy uczymy się czuwania na powtórne przyjście Chrystusa na końców czasów tzw. Paruzji. To piękny i radosny czas, pełen głębokiej symboliki. W słowach jednej z pieśni adwentowych śpiewamy już się zbliża Zbawiciel świata przynosząc światło zbłąkanym w mroku… może warto na nowo podjąć wysiłek przyjęcia tego Światła, które daje nadzieję, pokój serca, ciepło miłości. Dziś Chrystus w swoim słowie życia zaprasza nas do czuwania! Otwórz zatem swoje serce i wyrusz w drogę adwentowego nawrócenia, aby móc doświadczyć, że Ty, Panie jesteś naszym Ojcem, Odkupicielem naszym (Iz 63, 16b).

Zapraszam Ciebie, czy jesteś już w Kościele, czy może, z różnych powodów zagubiłeś drogę, do Bożego Serca.. nie bój się zaufać Mu, On przychodzi by szukać i odnaleźć właśnie Ciebie!