Odpust w Kruszynie!

W dniu 9 października, przeżywaliśmy w kościele parafialnym uroczystość odpustową ku czci NMP Różańcowej. Mszy św. przewodniczył i kazanie wygłosił ks. Marek Dziedzic, wieloletni proboszcz naszej parafii. W czasie homilii ks. Marek podzielił się z nami swoim świadectwem modlitwy różańcowej jako “modlitewnika” który uczy nas, jak przeżywać nasze tajemnice życia z Panem Jezusem. Po procesji eucharystycznej, Wspólnocie Żywego Różańca Róży NMP Różańcowej została poświęcona nowa chorągiew. Gościem naszych uroczystości był także Pan Wicewojewoda Tomasz Witkowski, przedstawiciel władz województwa opolskiego, który wraz z naszą Gminą Skarbimierz pomógł nam uzyskać środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na remont muru i kościoła. Słowa wdzięczności składamy również władzom Gminy Skarbimierz, na ręce Pana Wójta Andrzeja Pulita.

Serdecznie DZIĘKUJĘ wszystkim osobom, które zaangażowały się przygotowania kościoła i pomagały podczas Liturgii, szczególnie dziękuję Liturgicznej Służbie Ołtarza, scholii “Kruszynki” z p. Bartoszem, Paniom za niesienie sztandarów i chorągwi, Panom niosącym baldachim, nagłośnienie, dzieciom, Paniom za dokumentacje fotograficzną. Dziękuję także Paniom za przyniesione ciasto na plebanię 🙂

Zdjęcia: Paulina Sznajder i Wiktoria Drozd.