SIERPIEŃ – miesiącem abstynencji

Po raz kolejny jesteśmy zaproszeni do podjęcia się dzieła dobrowolnej abstynencji od napojów alkoholowych w miesiącu sierpniu, ofiarują swój dar w intencji osób, rodzin dotkniętych dramatem alkoholizmu, ale także wspomagając osoby walczące o trzeźwość, o godność, o prawdziwą wolność.

Sierpniowe dni w historii naszej Ojczyzny niejednokrotnie zmieniły jej bieg. Walka o wolność, poświęcenie polskich bohaterów, nadzieja na odnowę, jak również wielka radość z odniesionych zwycięstw – składają się na szczególną atmosferę tego miesiąca. Dominuje w niej troska o losy narodu. Troska, którą Polacy przyzwyczaili się składać w dłonie Maryi, swojej Królowej. Te dwie piękne cechy Polaków – miłość Ojczyzny i miłość Matki Bożej, były i są nadal źródłem wielu potrzebnych inicjatyw budujących naszą jedność, pomagających nam trwać w wierze. Dlatego sierpień przeżywamy jako miesiąc dobrowolnej rezygnacji z alkoholu z motywów patriotycznych i religijnych. Zachęca do tego Episkopat Polski od 1984 roku”.