Nowy daszek nad wejściem do świątyni

W ubiegłym tygodniu został wyremontowany daszek nad głównym wejściem do kościoła w Zwanowicach. Stary gont, praktycznie się rozleciał, stąd była konieczna naprawa. na nowym daszku położono dachówkę, która z pewnością posłuży nam na bardzo długo.

Słowa podziękowania składamy przede wszystkim wykonawcy prac panu Czesławowi Wołoszyn oraz wszystkim oraz wszystkim osobom, które zaangażowały się i pomagały w podjętych pracach: Pan Tadeusz Dziębowski, za ofiarowanie łat; Mariusz Kuliński, za ich przygotowanie, Dariusz Socha za pomoc w pracach i Mirek Pietras, za transport dachówek. dziękujemy również Panu Markowi Kowalskiemu za organizacje podjętych prac. Dziękujemy za ofiarność i poświęcony czas pracy mieszkańcom Zwanowic, dzięki którym wszelkie prace remontowo-zabezpieczające są możliwe do realizacji.