Nowe schody w Prędocinie

W uroczystość odpustu zostały poświęcone nowe schody wewnątrz kościoła oraz odnowione drzwi wejściowe. Prace stolarskie zostały wykonane przez Pana Tomasza Jaworskiego i Marka Czerwonego. Dziękujemy za sprawne i zgodne z czasem wykonanie prac, które zostały zrealizowane dzięki wsparciu władz sołeckich na czele z panem Sołtysem oraz władz Gminy Skarbimierz. Dziękujemy także członkom Rady Parafialnej z Prędocina za podjęcie inicjatywy i jej finalizację.