XXIV Ogólnopolski Tydzień św. Krzysztofa

W dniach 23 – 30 lipca 2023 roku, obchodzić będziemy kolejny Tydzień św. Krzysztofa. To szczególna okazja, by dziękować Panu Bogu za szczęśliwie przejechane kilometry i powierzać się opiece św. Krzysztofa, patrona kierowców i podróżujących. W ramach tych wydarzeń będziemy mogli wesprzeć akcję “1 grosz za 1 kilometr”. Ofiary złożone do puszki, zostaną przekazane na zakup środków transportów dla polskich misjonarzy pracujących na terenach misyjnych. Tradycyjnie po Mszach św. zostaną poświęcone pojazdy i udzielone błogosławieństwo dla kierowców.

Akt zawierzenia kierowców:

Boże nasz Ojcze! Zawierzamy wszystkich kierowców, aby na trasach swojego
podróżowania zachowali mądrość Twojego widzenia ludzkich spraw, aby zawsze chronili i
pomagali. Prosimy za tych, co służą pomocą i uczą przezorności na naszych drogach: służby
medyczne, policjantów, strażaków i drogowców. Prosimy też o szczególną opiekę dla
kierowców ze służb mundurowych w naszym kraju, aby niosąc pomoc i chroniąc innych
byli bezpieczni i cieszyli się uznaniem oraz wsparciem w naszej Ojczyźnie.
Wynagradzamy modlitwą za tych kierowców, którzy na drogach spowodowali
cierpienia i śmierć. Przyjmij, Panie nasz Boże przez wstawiennictwo naszej Matki i Królowej
oraz świętego Krzysztofa ‐ nasze zawierzenie i modlitwę. Pomóż nam być świadkami Twojej
Miłości na każdej drodze naszego życia. Prosimy o to przez Chrystusa Pana naszego. Amen