Odpust w Zwanowicach, 03.05.2023

Uroczystości odpustowej przewodniczył i kazanie wygłosił ks. Mariusz Sobkowiak, administrator parafii pw. Wniebowzięcia NMP we Wrocławiu.