I Komunia święta w parafii

W dniu 21 maja 2023 roku o g. 12:00 w kościele parafialnym w Kruszynie, odbędzie się uroczystość I Komunii świętej. Grupa sześciorga dzieci po raz pierwszy będzie uczestniczyła w sposób pełny we Mszy św. Dzień wcześniej przystąpią dzieci wraz ze swoimi rodzinami również do sakramentu spowiedzi św. Dzieci otaczamy naszą modlitwą i wypraszamy im Boże błogosławieństwo na czas przygotowań i przeżywania uroczystości.