Pielgrzymka do Trzebnicy, 15.10.2022

W dniu 15 października 2022 odbyła się piesza pielgrzymka z Wrocławia do Trzebnicy, do grobu Patronki naszej archidiecezji, św. Jadwigi Śląskiej. W wydarzeniu uczestniczyła grupa naszej młodzieży, przemierzając pątniczy szlak w grupie “6”, wraz z pielgrzymami z Brzegu, niosąc w plecaku, także intencje dobrego przygotowania się do bierzmowania.