Poświęcenie nastawy ołtarzowej w Zwanowicach

W dniu 25 września 2022 została uroczyście poświęcona nastawa ołtarzowa, tryptyk, w którym umieszczona jest Matka Boża z Dzieciątkiem Jezus i Świeci Apostołów Piotr i Paweł. Poświecenia dokonał J.E Ks. Biskup Jacek Kiciński.

Krótki rys historii naszej świątyni w Zwanowicach, po II wojnie światowej.

Do początku lat sześćdziesiątych, świątynia w Zwanowicach była w posiadaniu Kościoła Ewangelickiego, następnie opiekę duszpasterską pełniła parafia z Łosiowa, do chwili erygowania parafii w Kruszynie, w 1965 roku.

W wyniku działań wojennych, kościół był bardzo zniszczony, niezabezpieczony, stopniowo ulegał dewastacji i kradzieżom. W latach pięćdziesiątych ubiegłego wieku, z kościoła został zabrany ołtarz główny – tryptyk, składający się z trzech figur, do parafii św. Władysława w Szydłowie.

Powstanie Tryptyku datowane jest na rok 1517, rzeźbiony w drewnie lipowym, prawdopodobnie powstał w krakowskiej szkole Wita Stwosza. W zamykanej wnęce tryptyku znajduje się figura Matki Bożej z Dzieciątkiem Jezus, oraz św. Apostołów Piotr i Pawła. Matka Boża ukazana jest w złocistej sukni i złotej koronie. Na lewej dłoni, przy sercu trzyma dzieciątko Jezus, które w swojej dłoni dzierży kulę ziemska i krzyżyk. Po lewej stronie Maryi stoi figura św. Pawła, który trzyma swojej dłoni miecz, wskazując na atrybut męczeńskiej śmierci. Po prawej zaś stronie znajduje się figura św. Piotra, który trzyma w dłoniach klucz, symbol apostolskiej władzy i posługi. Na skrzydłach tryptyku, możemy podziwiać płaskorzeźby, przedstawiające sceny z życia św. Apostołów; po lewej stronie ołtarza, patrząc od naszej strony, widzimy, u górnej części, scenę wręczenia kluczy św. Piotrowi przez Pana Jezusa, natomiast na dole moment nawrócenia Szawła pod Damaszkiem. Po drugiej stronie tryptyku, w jej górnej części śmierć św. Piotra (ukrzyżowanie głową w dół) oraz w dolnej części – ścięcie mieczem św. Pawła.

Po przejęciu kościoła, mieszkańcy Zwanowic, pod przewodnictwem ks. Kazimierza Młynarskiego, przystąpili do prac związanych z remontem kościoła. Kościół nie posiadał wówczas nie tylko tryptyku, ale także hełmu wieży, która uległa zawaleniu oraz dzwonu. W 2005 roku, dokonano remontu placu przy kościele, a ówczesny ks. proboszcz, ks. Krzysztof Hajdun, załatwiając formalności w Wojewódzkim Urzędzie Konserwatora Zabytków, otrzymał dokumentację, która wskazywała na istnienie tryptyku w kościele. Niestety, nie wskazano miejsca, obecności ołtarza. W 2009 roku natrafiono na cykl opracowań historyka z Szydłowa, który w swojej pracy wskazywał na kościół św. Władysława w Szydłowie, gdzie znajduje się tryptyk, „przywieziony ze Śląska Opolskiego, prawdopodobnie ze wsi Zwanowice”. Podjęto wówczas starania w celu odzyskania tryptyku. Niestety, ze względów na sprawowany tam kult, nie było możliwości przeniesienia go z powrotem do Zwanowic. Podjęto wówczas decyzje o wykonaniu kopi, której podjęła się firma Państwa Ewy i Piotra Kłosek ze Szczyrku. Środki na ten cel zostały pozyskane z budżetu Gminy Skarbimierz, za aprobata mieszkańców. W grudniu 2021 roku został zainstalowany ołtarz w kościele, natomiast w 2022 roku zostały zainstalowane figury.

Słowa szczególnego podziękowania, pragniemy złożyć Wójtowi Gminy Skarbimierz Panu Andrzejowi Pulitowi oraz Skarbnik Gminy Pani Urszuli Zacierce za zaangażowanie i wsparcie inwestycji a także Panu Markowi Kowalskiemu, który zaangażował się w cały proces wykonania i instalacji tryptyku w naszym kościele. Dziękuje także Wszystkim mieszkańcom Zwanowic za wsparcie dzieła.