Poświęcenie figury Matki Bożej z Fatimy!

Nasza parafia otrzymała szczególny dar, figurkę Matki Bożej przywiezionej z Fatimy przez ks. Tomasza. Czciciele Matki Bożej, podczas nabożeństw fatimskich, ofiarowali nie tylko modlitwę, ale również ofiary pieniężne, dzięki, którym można było dokonać zakupu figurki oraz nagłośnienia na procesje. Za wielki dar serca Wszystkim Ofiarodawcom składamy staropolskie Bóg zapłać! Ufam, że czas wspólnej modlitwy i nabożeństw fatimskich umocni naszą wiarę i pogłębi pobożność maryjną.